ANUNT PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ ASCENSOR EXTERIOR

PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ ASCENSOR EXTERIOR
CPV: 45313100-5-Lucrari de instalare de ascensoare (Rev.2)
Descrierea contractului: Autoritatea contractanta are ca scop incheierea unui contract de proiectare si lucrari de executie si montaj ascensor exterior.Durata contractului va fi de aproximativ 240 de zile de la data semnarii acestuia, pretul ramanand ferm pe toata durata derularii contractului. Plata se va efectua la 60 de zile de la facturare.
Valoarea estimata fara TVA: 218487.00 RON
Conditii contract: Conform caiet de sarcini
Conditii participare: Conform caiet de sarcini
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. Va fi declarata castigatoare oferta care indeplineste obligatoriu toate specificatiile si cerintele din caietul de sarcini, care are pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 15.05.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se gaseste pe site-ul spitalului www.spitalabrud.ro Devizul de lucrari se poate obtine de la sediul autoritatii contractante. Pentru orice detalii suplimentare ne puteti contacta pe adresa de e-mail spitalabrud1@gmail.com sau la nr. telefon 0258780614, int.33 sau 39. Oferta va fi depusa in plic sigilat la sediul Spitalului Orasenesc Abrud str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, cp 515100,pana la data de 15.05.2017 ora 12. Deschiderea ofertelor se vor efectua in aceeasi zi la ora 13.Finalizare achizitiei se va realiza in SEAP. Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a incarca in catalogul electronic SEAP lucrarea care face obiectul achizitiei in termen de 1 (una) zi lucratoare de la primirea comunicarii. Daca ofertantul castigator nu respecta termenul de incarcare in SEAP a lucrarii va fi descalificat.Persoana de contact – Furdui Monica sau Camelia Soica – tel 0258780614, int. 33 sau 39.

Caietul de sacrini poate fi descarcat din link-ul de mai jos

Caiet de sarcini ascensor exterior

Raspuns la clarificari

Caiet de sarcini achizitii lemne de foc

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea autorităţii contractante:

SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD

2. Adresa:

515100, str.Republicii, nr.13, Abrud, jud. Alba, tel/fax 0258780614/0258780439, email: spital_abrud@clicknet.ro, site-ul unității www.spitalabrud.ro

3. Obiectul contractului de furnizare:

Achiziţii lemne de foc necesare centralelor termice ale unității.

4. Date privind achiziţia publică:

Se solicită ofertă de preţ pentru lemne de foc, Cod CPV – 09111400-4 Combustibil pe bază de lemn necesar centralelor termice ale unității, după cum urmează:

Lemne de foc esentă tare, specia fag, carpen, rezultat din exploatări forestiere şi din retezarea supralungimilor buştenilor, destinat pentru combustibil, denumit lemn de foc.

Lungime 1-3 m +/- 5 cm

Diametru rotund: 20 – 50 cm;

Despicat : max. 10-15 cm, lăţimea feţei.

Defecte:– lemnul poate avea defectele menţionate la art.2.3 din STAS 2340/1980, cu excepţia putregaiului.

Cantitate solicitată 1100 mst

Întreaga cantitate va fi transportată la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba. Preţul ofertei va conţine şi valoarea cheltuielilor de transport precum şi cheltuielile de manipulare (încărcare,descărcare) la sediul unităţii sus menţionate.

Plata se va efectua la 60 de zile de la facturare.

Nu se accepta oferta alternative.

Durata contractului va fi de aproximativ 150 de zile de la data semnării.

Preţul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia și va fi exprimat în

lei fără TVA.

Ofertele vor fi depuse la secretariatul autorității contractante, în plic sigilat cu adresă de

înaintare, până la data de 29.04.2015 ora 14.

Ofertele vor fi deschise în data de 30.04.2015 ora 10 la sediul unității, str. Republicii,

nr. 13, loc. Abrud, jud. Alba.