Caiet de sarcini achizitii lemne de foc

CAIET DE SARCINI 1. Denumirea autorităţii contractante: SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD 2. Adresa: 515100, str.Republicii, nr.13, Abrud, jud. Alba, tel/fax 0258780614/0258780439, email: spital_abrud@clicknet.ro, site-ul unității www.spitalabrud.ro 3. Obiectul contractului de furnizare: Achiziţii lemne de foc necesare centralelor termice ale unității. 4. Date privind achiziţia publică: Se solicită ofertă de preţ pentru

Read more