Anunt concurs director financiar contabil

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD Str.Republicii, nr. 13, jud. Alba COD 515100; Cod fiscal:4562940 Telefon/fax:0258-780439, telefon:780614,780615; e-mail:spital_abrud@clicknet.ro Nr. 1445/29.04.2015 ANUNŢ Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă : Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, pentru o perioadă determinată, de maximum 3(trei) ani, în zilele de 25 si

Read more

Caiet de sarcini achizitii lemne de foc

CAIET DE SARCINI 1. Denumirea autorităţii contractante: SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD 2. Adresa: 515100, str.Republicii, nr.13, Abrud, jud. Alba, tel/fax 0258780614/0258780439, email: spital_abrud@clicknet.ro, site-ul unității www.spitalabrud.ro 3. Obiectul contractului de furnizare: Achiziţii lemne de foc necesare centralelor termice ale unității. 4. Date privind achiziţia publică: Se solicită ofertă de preţ pentru

Read more