Anunt concurs director financiar contabil

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD

SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD

Str.Republicii, nr. 13, jud. Alba COD 515100; Cod fiscal:4562940

Telefon/fax:0258-780439, telefon:780614,780615;

e-mail:spital_abrud@clicknet.ro

Nr. 1445/29.04.2015

ANUNŢ

Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă :

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, pentru o perioadă determinată, de maximum 3(trei) ani, în zilele de 25 si 26 mai 2015 ora 10,00.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Jr. Şoica Mihai Dorin, în intervalul 30.04.2015 – 15.05.2015. ora 14.

Concursul va avea loc in zilele de 25.05.2015-26.05.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Abrud.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614 sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

  • Condiţii de înscriere și desfăşurare a concursului/examenului
  • Bibliografie
  • Teme cadru pentru proiect.

Read more

Caiet de sarcini achizitii lemne de foc

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea autorităţii contractante:

SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD

2. Adresa:

515100, str.Republicii, nr.13, Abrud, jud. Alba, tel/fax 0258780614/0258780439, email: spital_abrud@clicknet.ro, site-ul unității www.spitalabrud.ro

3. Obiectul contractului de furnizare:

Achiziţii lemne de foc necesare centralelor termice ale unității.

4. Date privind achiziţia publică:

Se solicită ofertă de preţ pentru lemne de foc, Cod CPV – 09111400-4 Combustibil pe bază de lemn necesar centralelor termice ale unității, după cum urmează:

Lemne de foc esentă tare, specia fag, carpen, rezultat din exploatări forestiere şi din retezarea supralungimilor buştenilor, destinat pentru combustibil, denumit lemn de foc.

Lungime 1-3 m +/- 5 cm

Diametru rotund: 20 – 50 cm;

Despicat : max. 10-15 cm, lăţimea feţei.

Defecte:– lemnul poate avea defectele menţionate la art.2.3 din STAS 2340/1980, cu excepţia putregaiului.

Cantitate solicitată 1100 mst

Întreaga cantitate va fi transportată la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba. Preţul ofertei va conţine şi valoarea cheltuielilor de transport precum şi cheltuielile de manipulare (încărcare,descărcare) la sediul unităţii sus menţionate.

Plata se va efectua la 60 de zile de la facturare.

Nu se accepta oferta alternative.

Durata contractului va fi de aproximativ 150 de zile de la data semnării.

Preţul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia și va fi exprimat în

lei fără TVA.

Ofertele vor fi depuse la secretariatul autorității contractante, în plic sigilat cu adresă de

înaintare, până la data de 29.04.2015 ora 14.

Ofertele vor fi deschise în data de 30.04.2015 ora 10 la sediul unității, str. Republicii,

nr. 13, loc. Abrud, jud. Alba.