CONCURS/EXAMEN PENTRU ANGAJARE 1 POST ASISTENT MEDICAL LA COMPARTMENTUL LABORATOR MEDICAL DE ANALIZE

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 6 februarie 2017 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții, de asistent medical generalist la compartimetul laborator meduical de analize cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 .

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul unității până la data de 30.01.2017. ora 13.

Concursul va consta în probă scrisă,proba  orala sau interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 06.02.2017ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului , tematica si bibliografia se pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Continutul integral al anuntului precum si bibliografia de concurs poate fi consultat mai jos

Fisa postului asistent medical de laborator

Download the PDF file .

CONCURS/EXAMEN PENTRU ANGAJARE 1 POST ASISTENT MEDICAL SI 1 POST INGRIJITOR

 

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 1 februarie 2016 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții, de asistent medical generalist la camera de garda si a unui post vacant in statul de funcții de ingrijtoare de curatenie la compartimentul farmacie cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 .

Dosarul de înscriere se depune la serviciul personal al unității până la data de 27.01.2017. ora 13.

Concursul va consta în probă scrisă, orala sau interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 01.02.2016 ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului și informaţii suplimentare de pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Continutul integral al anuntului precum si bibliografia de concurs poate fi consultat mai jos

Anunt

Fisa post ingrijitor de curatenie

FISA POSTULUI asistent medical

Download the PDF file .

 

Anunt angajare 8 medici specialisti Spitalul Orasenesc Abrud

Spitalul Orasenesc Abrud organizeaza in data de 22 februarie 2017 ora 10:00 concurs  /examen pentru ocuparea a 8 posturi vacante de medici specialisti cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata , conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel :

– 1 medic specialist pediatrie

– 1 medic specialist chirurgie generala

– 1 medic specialist ATI

– 1 medic specialist radiologie si imagistica medicala

– 1 medic specialist medicina interna

-1 medic specialist dermatovenerologie

– 1 medic specialist obstetrica ginecologie

-1 medic specialist neonatologie

Fiecare candidat va prezenta la inscriere atestatul de studii complementare

Nu se pot ingradi participarea la concurs a candidatilor in functie de domiciliu , varsta , sex , religie sau de locul de munca

Spitalul Orasenesc Abrud asigura tuturor candidatilor inscrisi la concurs pentru posturile respective , aparatura medicala necesara pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic , conditiile de cazare , masa.

Anuntul de angajare si metodologia de concurs pot fi consultate mai jos.

Download the PDF file .