CONCURS/EXAMEN PENTRU ANGAJARE 1 POST ASISTENT MEDICAL LA COMPARTMENTUL LABORATOR MEDICAL DE ANALIZE

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 6 februarie 2017 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții, de asistent medical generalist la compartimetul laborator meduical de analize cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu

Read more