Concurs/examen pentru ocuparea a unui post vacant de asistent medical generalist

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 19.06.2017 ora 10:00 concurs/examen, pentru ocuparea a unui post vacant in statul de functii de asistent medical generalist la compartimentul laborator de analize medicate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Abrud conform HG 497/2010. Concursul va consta in proba scrisa, proba orala sau interviu. Proba scrisa va avea loc in data 19.06.2017  ora 10°° la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba orala sau interviul vor avea loc in maxim 2 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Inscrierea candidatilor se va face la secretariatul unitatii, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul personal, pana la data de 08.06.2017 ora 13:00. Metodologia privind procedura de desfasurare a concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unitatii. Informatii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 biroul resurse umane, sau pe site-ul institutiei www.spitalabrud.ro Persoane de contact: Holder lulia sau Pilc Aurica, telefon: 0258/780614, int.34.

Anunt angajare asistent medical generalist laborator

ANUNT PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ ASCENSOR EXTERIOR

PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ ASCENSOR EXTERIOR
CPV: 45313100-5-Lucrari de instalare de ascensoare (Rev.2)
Descrierea contractului: Autoritatea contractanta are ca scop incheierea unui contract de proiectare si lucrari de executie si montaj ascensor exterior.Durata contractului va fi de aproximativ 240 de zile de la data semnarii acestuia, pretul ramanand ferm pe toata durata derularii contractului. Plata se va efectua la 60 de zile de la facturare.
Valoarea estimata fara TVA: 218487.00 RON
Conditii contract: Conform caiet de sarcini
Conditii participare: Conform caiet de sarcini
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. Va fi declarata castigatoare oferta care indeplineste obligatoriu toate specificatiile si cerintele din caietul de sarcini, care are pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 15.05.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se gaseste pe site-ul spitalului www.spitalabrud.ro Devizul de lucrari se poate obtine de la sediul autoritatii contractante. Pentru orice detalii suplimentare ne puteti contacta pe adresa de e-mail spitalabrud1@gmail.com sau la nr. telefon 0258780614, int.33 sau 39. Oferta va fi depusa in plic sigilat la sediul Spitalului Orasenesc Abrud str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, cp 515100,pana la data de 15.05.2017 ora 12. Deschiderea ofertelor se vor efectua in aceeasi zi la ora 13.Finalizare achizitiei se va realiza in SEAP. Ofertantul desemnat castigator are obligatia de a incarca in catalogul electronic SEAP lucrarea care face obiectul achizitiei in termen de 1 (una) zi lucratoare de la primirea comunicarii. Daca ofertantul castigator nu respecta termenul de incarcare in SEAP a lucrarii va fi descalificat.Persoana de contact – Furdui Monica sau Camelia Soica – tel 0258780614, int. 33 sau 39.

Caietul de sacrini poate fi descarcat din link-ul de mai jos

Caiet de sarcini ascensor exterior

Raspuns la clarificari