Anunt angajare asistent medical generalist – 3 posturi

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 18 decembrie 2017 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea a trei posturi vacante în statul de funcții, de asistent medical generalist la următoarele compartimente/sectii : 1 la camera de garda , 1 la neonatologie și 1 la boli infecțioase,  a doua posturi vacante in statul de funcții de infirmiera  si un post de ingrijtoare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 .

Dosarul de înscriere se depune la serviciul personal al unității până la data de 11.12.2017. ora 13.

Concursul va consta în probă scrisă, orala sau interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 18.12.2017 ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului și informaţii suplimentare de pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Continutul integral al anuntului precum si bibliografia de concurs poate fi consultat mai jos

ANUNT CONCURS ANGAJARI DECEMBRIE 2017