Anunt concurs proba scrisa as. medicale

Nr.  3903  /16.09.2019 ANUNT In urma sustinerii probei scrise, notarii individuale a lucrarilor candidatelor  de catre membrii comisiei de concurs organizat in data de 16.09.2019,  a unui  post   vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată si a unui post temoporar

Read more