Concurs/examen pentru ocuparea a unui post vacant de asistent medical generalist

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 19.06.2017 ora 10:00 concurs/examen, pentru ocuparea a unui post vacant in statul de functii de asistent medical generalist la compartimentul laborator de analize medicate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Abrud conform HG 497/2010. Concursul va consta in proba scrisa, proba orala sau interviu. Proba scrisa va avea loc in data 19.06.2017  ora 10°° la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba orala sau interviul vor avea loc in maxim 2 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Inscrierea candidatilor se va face la secretariatul unitatii, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul personal, pana la data de 08.06.2017 ora 13:00. Metodologia privind procedura de desfasurare a concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unitatii. Informatii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 biroul resurse umane, sau pe site-ul institutiei www.spitalabrud.ro Persoane de contact: Holder lulia sau Pilc Aurica, telefon: 0258/780614, int.34.

Anunt angajare asistent medical generalist laborator