CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI VACANTE MEDICI SPECIALISTI

Spitalul Orasenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud , cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 29 mai 2018, ora 10:00 ,
concurs/examen, pentru ocuparea a 4 posturi vacante in statul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

1 post medic specialist pediatrie
1 post medic specialist chirurgie generala
1 post medic specialist medicina interna
1 post de medic specialist obstetrica ginecologie

Fiecare candidat va prezenta Ia inscriere atestatul de studii complementare,daca este cazul.
Nu se pot ingradi participarea Ia concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau de locul de munca.
Spitalul Orasenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud asigurind tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, aparatura medicala necesara
pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic.
Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei — www.spitalabrud.ro si prin afisare la sediul acesteia, respectiv pana la data de 16.04.2018 ora 10:00. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupe expirarea celor 15 zile .

CONTINUTUL INTEGRAL AL ANUNTULUI POATE FI DESCARCAT DE MAI JOS

Anunt concurs medici Martie 2018

Metodica concurs Martie 2018