Anunt final concurs asistenta medicala

ANUNT

Final pentru ocuparea unui post   temporar vacant în statul de funcții de asistent medical, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286 / 2011 in cadrul  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud  în  data de 27.05.2019  ora 1000:

 

Nr. crt. Numele si prenumele Postul pentru care opteaza Puncte proba scrisa Puncte proba practica Puncte interviu Punctaj

final

 

Rezultat fina(Admis/Respins)

1 PURDA  ADRIANA  MARIA Asistent medical generalist 77,5 100 100 92,50 ADMIS
2 ONISIE  RALUCA  IOANA Asistent medical generalist 55 80 100 78,33 RESPINS