Anunt final concurs kinetoterapie

Nr.    3846     / 11.09.2019

ANUNT  FINAL

Pentru ocuparea unui post   vacant în statul de funcții de Kinetoterapeut , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată conform HG  286 / 2011 in cadrul  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud  în  data de 09.09.2019  ora 1000:

 

Nr. crt. Numele si prenumele Postul pentru care opteaza Puncte proba scrisa Puncte proba practica Puncte interviu Punctaj

final

 

Rezultat fina(Admis/Respins)

1 NARITA LIVIU KINETOTERAPEUT 85 100 100 95 ADMIS

COMISIA DE CONCURS:

Dr. VIT GABRIELA – presedinte

Dr.VESA ROXANA– membru

Dr. CARPINEAN OVIDIU – membru

As medic. licentiata CRISTEA ADRIANA  – Observator sindicat SANITAS

Ref. HOLDER IULIA –secretar

anunt -final