REGLEMENTARE ACCES MASS-MEDIA

Reglementareaaccesului mass-media înspital

 

Accesulreprezentantilor mass-media in unitate, in vedereainregistrarii, fotografieriisaufilmarii se face numai in bazauneicereriscriseaprobate de manager, respectanddreptul la intimitate al pacientilor. In situatia in care managerulunitatii nu esteprezent in unitate, accesulreprezentantilor mass-media estepermisnumai cu aprobareainlocuitoruluimanageruluisi cu instiintareapurtatorului de cuvant.

Accesulreprezentantilor mass-media in spitalestepermisapebazaacreditariiacestora (aprobarii date de manager). Pentruobtinereaacreditarii, institutiile de presavor face demersuriscrise (cerere), specificandnumelepersoanelorcefac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificaresinumarul de telefon al acestora.

Acreditarea de presa se acordafaradiscriminare, in termen de celmult 5 zile de la inregistrare.Acreditareapoate fi refuzatasauretrasapentrufapte care impiedicadesfasurareanormalaaactivitatiiunitatiisi care nu privescopiniileexprimate in presa de respectivulreprezentant mass-media, in cazul in care se constataabateri grave saurepetate de la normeledeonotologieiprofesionalesaupentrufapteprin care a fostincalcataprezentaprocedura. In acestcaz, va fi informatainstitutia mass-media pentruobtinereaacreditariipentru un alt reprezentant.

Petoataduratadeplasarii in incintaunitatii, reprezentantii mass-media vor fi insotitidepurtatorul de cuvant al unitatiisau cu persoanadesemnata de conducereaunitatii.

Dupainstiintareaprealabila a manageruluiunitatiisi cu acordulacestuia, purtatorul de cuvantindeplinesteurmatoareleatributii:

-Furnizeazareprezentantilor mass-media prompt sicompletoriceinformatie de interes public, care privesteactivitateainstitutiei;

-Informeaza in timputilsiasiguraaccesulreprezentantilor mass-media la activitatilesiactiunile de interes public, organizate de unitate;

-Asigura periodic sau de fiecare data candactivitateainstitutieiprezintauninteres public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri, briefinguri.

Toateinformatiilesolicitatevor fi date sub rezervarespectariiLegii 46/2003 privinddrepturilepacientilor;declarariilevor fi date in acelasitimppentrutotireprezentantii mass-media.

unitatii.

Cadrulegislativ:

Legea nr. 95/2006 privindreforma in domeniulsanatatii;

Legea nr. 544/2001 privindliberulacces la informatiile de interes public;

Legea nr. 46/2003 a drepturilorpacientului;

Ordin MS nr. 914/2006 pentruaprobareanormelorprivindconditiilepe care trebuiesa le indeplineasca un spital in vedereaobtineriiautorizatieisanitare de functionare.