Anunt final concurs asistenta medicala

ANUNT

Final pentru ocuparea unui post   temporar vacant în statul de funcții de asistent medical, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286 / 2011 in cadrul  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud  în  data de 27.05.2019  ora 1000:

 

Nr. crt. Numele si prenumele Postul pentru care opteaza Puncte proba scrisa Puncte proba practica Puncte interviu Punctaj

final

 

Rezultat fina(Admis/Respins)

1 PURDA  ADRIANA  MARIA Asistent medical generalist 77,5 100 100 92,50 ADMIS
2 ONISIE  RALUCA  IOANA Asistent medical generalist 55 80 100 78,33 RESPINS

 

Rezultate proba scrisa asistenta medicala

ANUNT

In urma sustinerii probei scrise, notarii individuale a lucrarilor candidatelor de catre membrii comisiei de concurs organizat in data de 27.05.2019,  a unui  post temporar  vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286 / 2011 in cadrul sectiei interne-  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud  în  data de 27.05.2019  ora 1000 s-au obtinut urmatoarele  note:

Nr. crt. Nume si prenume Postul pentru care opteaza Nota proba scrisa Observatii
1 PURDA  ADRIANA  MARIA Asistent medical generalist  

77,5

 

ADMIS

2 ONISIE  RALUCA  IOANA Asistent medical generalist  

55

 

ADMIS

3 TOMA  AURA  IULIANA Asistent medical generalist  

32,5

 

RESPINS

4 GALATEANU CARMEN CORINA Asistent medical generalist  

19

 

RESPINS

Candidata care a obtinut minim  50 puncte la proba scrisa este declarata admisa pentru a putea sustine  proba practica si interviul care va avea loc in data de 29.05.2019, incepand cu ora 10 la sediul unitatii, iar in cazul in care vor fi contestatii proba practica si interviul se va sustine in data de 30.05.2019, ora 10.

Rezultatele privind proba scrisa pot fi contestate in termen de cel mult 24 de ore de la afisarea prezentului anunt, respectiv pana in data de 28.05.2019 ora 1300 la secretariatul Spitalului Orasenesc”Dr.Al.Borza” Abrud.

Anunt selectie dosare concurs

Nr.2129 /21.05.2019

ANUNT 

Incheiat cu ocazia selectiei dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul din data de 27.05.2019, ora 10°° organizat in vederea ocuparii unui post temporar vacant în statul de funcții de asistent medical generalist  la sectia interna  cu contract individual de muncă pe perioadă determinată din cadrul Spitalului Orasenesc’’Dr. Alexandru Borza’’ Abrud  in conformitate cu HG 286/2011 în  data de  27.05.2019 ora 1000.          

Nr. crt. Nume si prenume Postul pentru care opteaza Nr. inregistrare al dosarului de participare la concurs/examen Rezultatul verificarii dosarelor Admis/Respins
1 PURDA  ADRIANA  MARIA Asistent medical generalist 2067/15.05.2019 ADMIS
2 GALATEANU CARMEN CORINA Asistent medical generalist 2107/20.05.2019 ADMIS
3 TOMA  AURA  IULIANA Asistent medical generalist 2072/16.05.2019 ADMIS
4 ONISIE  RALUCA  IOANA Asistent medical generalist 2074/16.05.2019 ADMIS

 

Contestatiile privind rezultatul selectiei dosarelor se depun in scris, in maxim 48 de ore de la afisarea rezultatelor, la secretariatul unitatii.

 

 

Anunt concurs asistent medical

ANUNŢ

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  27.05.2019 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea unui post temporar vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286/2011 in cadrul   Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   practica si interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  27.05.2019  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  practica si interviu vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de  20.05.2019 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

Anunt Metodologie concurs Tematica si bibliografie

anunt concurs asistent dietetician

ANUNŢ

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  18.04.2019 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții de asistent medical dietetician , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată conform HG  286/2011 in cadrul   Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   practica si interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  18.04.2019  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  practica si interviu vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de  08.04.2019 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

anunt concurs metodologie tematica, bibliografie si fisa postului

 

Anunt Concurs Medici

ANUNŢ

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 15 APRILIE 2019, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a 3 posturi vacante în statul de funcții  de medici specialiști cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

Concurs asistent medical

ANUNŢ

 

 

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

 

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  19.03.2019 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea unui post temporar vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286/2011 in cadrul   Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

 

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   practica si interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  19.03.2019  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  practica si interviu vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de  11.03.2019 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

anunt concurs (2) metodologie si tematica