U.A.T. ORASUL ABRUD anunta demararea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propuse pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS ABRUD, in calitate de beneficiar, cu sediul in oras Abrud, str. Piata Eroilor, nr. 1, judetul Alba, Romania, deruleaza proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte”, cod SMIS 123942, co-finantat prin

Read more

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Nr. 3125/31.07.2018 Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, pentru o perioadă determinată, de maximum 3(trei) ani, în zilele de 27.08.2018-31.08.2018 ora 10,00. Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Ref. S Plic Aurica, în intervalul 31.07.2018-17.08.2018 ora 13. Concursul va avea loc in

Read more

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER SPITAL — PERSOANA FIZICA

 Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durata determinata, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

Read more

Concurs pentru ocuparea functiei de director medical

Spitalul Orasenesc Abrud anunta: Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director medical, in conformitate cu Ordinul MSP nr. 284/2007, pentru o perioada determinata, de maximum 3(trei) ani, in zilele de 29.08.2017-02.09.2017 ora 10:00 Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Plic Aurica, in intervalul 04.08.2017 —18.08.2017. ora 10:00.

Read more